LIVE

LIVE SHOWS

LIVE SHOWS

Chúng tôi tự hào là những người đồng hành cùng nhạc sống tại Việt Nam. Chúng tôi hoạt động theo phương châm rằng âm nhạc là đầu tàu cảm xúc mà thong qua đó khán giả kết nối với nhau.

Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ và hợp tác cùng những nghệ sĩ đặt âm nhạc và biểu diễn của họ lên hàng đầu để có thể sánh ngang với các ban nhạc hoặc nghệ sĩ Quốc tế.